شکایات مرتبط با درب اتوماتیک | درب اتوماتیک | در شیشه ای اتوماتیک | فریم شیشه

شکایات مرتبط با درب اتوماتیک شکایات مرتبط با درب اتوماتیک : یکی از شایع ترین تماس هایی که من از وکلای دریافت می کنم این است که در مورد صدمات ناشی از سوء عملکرد درب اتوماتیک رخ داده است. تماس معمولا با یک سناریوی بسیار متفاوت آغاز می شود: “مشتری من، که تقریبا هشتاد و …

شکایات مرتبط با درب اتوماتیک ادامه »