بیشتر بدانید

راه اندازی یک درب اتوماتیک \ درب اتوماتیک \ درب شیشه ای \ فریم شیشه

راه اندازی یک درب اتوماتیک راه اندازی یک درب اتوماتیک : انتخاب موتور : اول از همه ما به یک موتور الکتریکی نیاز داریم. بسیار مهم است که موتور الکتریکی گشتاور زیادی و سرعت کم داشته باشد. به همین دلیل من از موتور برف پاک کن شیشه جلو استفاده می کنم. هر موتور برف پاک …

راه اندازی یک درب اتوماتیک ادامه »

انواع اپراتور درب اتوماتیک بر اساس انواع اپراتور درب اتوماتیک بر اساس :       ( انرژی و سرعت ) — اپراتور با مصرف انرژی کامل یا فول انرژی :  که این اپراتور درب رابا ماکسیمم سرعت ممکن با توجه به معماری این درب ها باز و بسته می نماید .   –اپراتور با مصرف …

انواع اپراتور درب اتوماتیک بر اساس ادامه »