سندبلاست شیشه سکوریت

درب اتوماتیک آسان باز

سندبلاست چیست؟ نوعی از شیشه می باشد که با عنوان شیشه سند بلاست شناخته می شود.  در واقع فرایند مات شدن شیشه را سند بلاست گویند. در  طی اجرای این تکنیک ساینده های معدنی یا پایه خاک با شتاب بالایی که به دست می آورند، بر روی سطح قطعه موردنظر پرتاب می شوند. در شیشه سند بلاست، عمل سند بلاست باعث مات شدن شیشه از طریق پاشیدن شن […]