درب اتوماتیک پارکینگ ریلی

درب اتوماتیک آسان باز

درب پارکینگی اتوماتیک یا کشویی پارکینگی بیشتر مناسب پارکینگ هایی است که دارای فضای محدود تردد در عمق و بالای محیط پارکینگ یا محوطه میباشد . ضمنا باید در جوانب درب ,فضای کافی برای حرکت ریلی وجود داشته باشد. درب پارکینگی اتوماتیک توسط آسان باز سیستم تولید و اجرا میشود مهمترین ویژگی های درب پارکینگ ریلی: قابلیت […]