آسان باز سیستم

آسان باز سیستم

تولیدکننده انواع درب اتوماتیک و فریم شیشه

اشتراک گذاری
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
درب اتوماتیک آسان باز

نحوه عملکرد چشمی درب اتوماتیک

چشمی درب های اتوماتیک وسیله ای است که سبب باز و بسته شدن درب میشود 

عملکرد آن به این صورت است که وقتی دو چشمی رو در روی هم قرار میگیرند,

یک خط مادون قرمز را تشکیل میدهند که وقتی مانعی بین انها قرار میگیرد

به صورت اتوماتیک فرمانی به دستگاه کنترل درب اتوماتیک صادر میکند.

فرمان های ظاهری درب اتوماتیک به مدار مرکزی

فرمان اصلی این چشمی ها تشخیص مانع بین آنهاست ولی فقط به این موضوع ختم نمیشود.

کار دیگر این چشمی ها زمانی است که بعد از عبور مانع تشخیص میدهد که جسم عبور کرده و تا

مدت زمانی اگر مانعی تشخیص ندهند ,فرمان بسته شدن درب صادر میشود

روش تست سالم بودن چشمی درب اتوماتیک

روش تست سالم بودن چشمی ها به صورت ساده ای قابل انجام است:

به این صورت که اگر با دوربین موبایل خود به چشمی نگاه کنید نوری را میبینید

که با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست.

اگر این نور را مشاهده کردید نشان سالم بودن چشمی است.

پیروز باشید