عبور از درب اتوماتیک ، درب اتوماتیک ، درب شیشه ای ، درب اتوماتیک شیشه ای ، فریم شیشه ، دربهای اتوماتیک ، آسان باز سیستم تولید کننده انواع دربهای اتوماتیک در ایران ، درب های اتوماتیک ، دربهای اتوماتیک ، درباتوماتیک ، درب اتوماتیک استارک ، استارک ، تولید کننده انواع فریم شیشه دربهای اتوماتیک برای فروشگاه ها و ...

عبور از درب اتوماتیک

عبور از درب اتوماتیک ، درب اتوماتیک ، درب شیشه ای ، درب اتوماتیک شیشه ای ، فریم شیشه ، دربهای اتوماتیک ، آسان باز سیستم تولید کننده انواع دربهای اتوماتیک در ایران ، درب های اتوماتیک ، دربهای اتوماتیک ، درباتوماتیک ، درب اتوماتیک استارک ، استارک ، تولید کننده انواع فریم شیشه دربهای اتوماتیک برای فروشگاه ها و ...
عبور از درب اتوماتیک ، درب اتوماتیک ، درب شیشه ای ، درب اتوماتیک شیشه ای ، فریم شیشه ، دربهای اتوماتیک ، آسان باز سیستم تولید کننده انواع دربهای اتوماتیک در ایران ، درب های اتوماتیک ، دربهای اتوماتیک ، درباتوماتیک ، درب اتوماتیک استارک ، استارک ، تولید کننده انواع فریم شیشه دربهای اتوماتیک برای فروشگاه ها و …

عبور از درب اتوماتیک ( برای اولین بار )  :

فک کنید که در یک سوپر مارکت قرار دارید ، در اینجا…شما اماده باشید که سوپرمارکت را ترک کنید دستان شما پر از کیسه های مواد غذایی است ، شما به درب می رسید چگونه در جهان میخواهید آن را با دستان خود که پر است باز کنید ؟ فقط زمانی که شما میتوانید درب را باز کنید که برخی از کیسه ها را رها کنید و بر روی زمین قرار دهید ولی اگر در خودش باز شود چه اتفاقی ممکن است بیوفتد ؟ چه اتفاقی افتاده است ؟  این اتفاق چطوری ممکنه ؟ ایا درب توسط یک روح باز شده است ؟ از فروشگاه خارج میشوید و هنوز جواب این سوال را نمیدانید … .عبور از درب اتوماتیک

 

درب اتوماتیک :

درسته ، این درها به نام درب های اتوماتیک – با کمک تکنولوژی ساده و نه جادویی باز و بسته می شوند ، اما آنها سرگرم کننده هستند و به نظر می رسد فقط کمی جادویی است ، اگر می خواهید تظاهر کنید که آنها جادویی هستند ، ما به هیچکس نمی گویم ،عبور از درب اتوماتیک

 

سنسور درب های اتوماتیک :

عبور از درب اتوماتیک ، درب اتوماتیک ، درب شیشه ای ، درب اتوماتیک شیشه ای ، فریم شیشه ، دربهای اتوماتیک ، آسان باز سیستم تولید کننده انواع دربهای اتوماتیک در ایران ، درب های اتوماتیک ، دربهای اتوماتیک ، درباتوماتیک ، درب اتوماتیک استارک ، استارک ، تولید کننده انواع فریم شیشه دربهای اتوماتیک برای فروشگاه ها و ...
عبور از درب اتوماتیک ، درب اتوماتیک ، درب شیشه ای ، درب اتوماتیک شیشه ای ، فریم شیشه ، دربهای اتوماتیک ، آسان باز سیستم تولید کننده انواع دربهای اتوماتیک در ایران ، درب های اتوماتیک ، دربهای اتوماتیک ، درباتوماتیک ، درب اتوماتیک استارک ، استارک ، تولید کننده انواع فریم شیشه دربهای اتوماتیک برای فروشگاه ها و …

دربهای اتوماتیک با کمک سنسورها کار می کنند ، سنسور ها دقیقا همان کاری را می کنند که میخواهند انجام دهند : آنها چیزها را حس می کنند ( اجسام ) ، انواع مختلفی از سنسور ها وجود دارند که میتوانند انواع مختلفی از اجسام مانند ، صدا ، نور ، وزن و حرکت را حس کنند .عبور از درب اتوماتیک

 

مثال :

برخی از دربهای اتوماتیک هنگامی کار میکنند که توسط سنسور هایی که وزن را حس میکنند ، عمل می کنند ، این سنسور های وزن ممکن است در جلوی درب به یک تشک لاستیکی (باکس ) وصل شده باشند ، هنگامی که روی  تشک می روید ، سنسور ها یک سیگنال را به درب های اتوماتیک ارسال می کنند که به آنها می گویند باز می شود ، درب های اتوماتیک دیگر روی سنسور های اپتیکی یا حرکتی عمل می کنند ، این سنسور ها ممکن است در بالای یک مجموعه از دربهای اتوماتیک یا در بالای دو طرف قاب دربهای اتوماتیک ساخته شوند .

 

مقاصد و مزیت های درب اتوماتیک :

درب های اتوماتیک دارای مقاصد بسیار مفید هستند ، به همین دلیل شما می توانید آنها را در بسیاری از انواع مختلف مکان ها پیدا کنید ، از سوپر مارکت ها به فرودگاه ها و بسیاری از انواع ساختمان های بزرگ ، درب های اتوماتیک باعث می شود مردم برای ورود به داخل و خارج از ساختمان راحت تر شوند ، آنها مخصوصا برای افراد معلول مفید هستند ، مانند دربهای چرخشی ، درب های اتوماتیک نیز به صرفه جویی در انرژی کمک می کنند ، زیرا محدودیت  زمانی را که درب ها در بازه زمانی معین فقط در آن زمان وارد یا خروج می شوند ، محو=دود می کند . و اگر تا به حال خریداری شده اید تا دستتان پر از کیسه باشد ، می دانید که چطور میتوانید درب های اتوماتیک را باز کنید و به ماشین خود بروید .

 

مطالب مرتبط :

ایمنی درب اتوماتیک 

نمونه فعالیت های درب اتوماتیک 

تاریخچه ای متفاوت از درب اتوماتیک