سیستم های درب اتواتیک برای راحتی و ایمنی |‌ درب اتوماتیک | درب اتوماتیک کشویی | درب کشویی | درب اتوماتیک لولایی | درب شیشه ای لولایی | درب اتوماتیک نیم گرد | درب شیشه ای نیم گرد | درب اتوماتیک اسلایدینگ | درب شیشه ای اسلایدینگ | درب اتوماتیک هولدینگ | درب شیشه ای هولدینگ | تولید کننده انواع درب اتوماتیک و فریم شیشه

سیستم های درب اتواتیک برای راحتی و ایمنی

 

 

سیستم های درب اتواتیک برای راحتی و ایمنی  :

سیستم های درب اتواتیک برای راحتی و ایمنی سیستم های درب اتوماتیک کشویی برای راحتی و ایمنی استفاده های زیادی دارد ،. سیستم درب اتوماتیک های swing از آسان باز سیستم میتواند از طریق یک درهای ساده تر باشد، در صورتی که عملیات دستی بسیار پیچیده یا دشوار است ، قابلیت اطمینان مطلوب و ایمنی درایور های نوسان درب با خطوط روشن و مدرن طراحی شده است ، آسان باز سیستم راه حل های خاص پروژه را فراهم میکند و برنامه ریزان را به حداکثر میزان ممکن از آزادی طراحی تضمین می کند . محدود الکترو-هیدرولیکی ایده آل در هر جایی است که در هنگام باز کردن درب ، راحتی و پشتیبانی لازم است ، با ارتفاع اپراتور منحصر به فرد تنها هفت سانتی متر ، درایور های سری slimdrive عملا نامرئی هستند و به هر معماری ساختمان متصل می شوند .

حسگر ایمنی در لبه دربهای اتوماتیک :

 

اگر سیستم دربهای اتوماتیک به وسایل امنیتی مجهز نباشد ، علیرغم تمام فوایدی که دارند می توانند خطر ساز نیز باشند ، از تجهیزات امنیتی حس گرهای ایمنی در لبه های دربهای اتوماتیک حساس به فاشار را میتوان نام برد ، لبه های ایمنی نوعی از تجهیزات امنیتی دربهای اتوماتیک هستند که در لبه های دور قاب دربهای اتوماتیک واقع می شوند ، این تجهیزات در اثر لمس کردن مانع با استفاده از سنسورهای حساس به فشار عمل می کنند بدین ترتیب که در حین بسته شدن دربهای اتوماتیک در صورت تماس یافتن یا لمس کردن این لبه ها با مانع ، پیامی به دربهای اتوماتیک بازکن ها فرستاده می شود که حرکت دربهای اتوماتیک را متوقف کند و یا جهت حرکت درب را معکوس گرداند .

 

سیستم های درب اتواتیک برای راحتی و ایمنی |‌ درب اتوماتیک | درب اتوماتیک کشویی | درب کشویی | درب اتوماتیک لولایی | درب شیشه ای لولایی | درب اتوماتیک نیم گرد | درب شیشه ای نیم گرد | درب اتوماتیک اسلایدینگ | درب شیشه ای اسلایدینگ | درب اتوماتیک هولدینگ | درب شیشه ای هولدینگ | تولید کننده انواع درب اتوماتیک و فریم شیشه
سیستم های درب اتواتیک برای راحتی و ایمنی |‌ درب اتوماتیک | درب اتوماتیک کشویی | درب کشویی | درب اتوماتیک لولایی | درب شیشه ای لولایی | درب اتوماتیک نیم گرد | درب شیشه ای نیم گرد | درب اتوماتیک اسلایدینگ | درب شیشه ای اسلایدینگ | درب اتوماتیک هولدینگ | درب شیشه ای هولدینگ | تولید کننده انواع درب اتوماتیک و فریم شیشه

مطالب مرتبط :

تاریخ درب اتوماتیک 

درب اتوماتیک 

درب اتوماتیک کشویی