رنگ کوره ای الکترواستاتیک

مجموعه آسان باز سیستم به جهت تکمیل خطوط تولید خود و با توجه به نیاز بازار نسبت به ایجاد خط رنگ پودری الکترو استاتیک اقدام نموده است که با تلاش و پشتکار همکاران خط رنگ پودری از سال 1389 در این مجموعه فعال میباشد مجموعه آسان باز سیستم به جهت تکمیل خطوط تولید خود و با توجه … ادامه خواندن رنگ کوره ای الکترواستاتیک