درب های نیمه اتوماتیک

درب های کشویی اتوماتیک به دلیل هزینه بالا در بسیاری از فضا ها توجیه استفاده ندارد.از این رو طراحان روی به درب های دستی میاورند که در این نوع درب نیز مشکل باز ماندن درب و سیستم تهویه خواهد داشت.

برای رفع این مشکل ما درب های کشویی نیمه اتوماتیک را معرفی و ارائه کرده ایم , که با بسته شدن درب به صورت خودکار مشکل باز ماندن درب و اشکال در سیستم تهویه رفع میگردد.

کارکرد این سیستم به این صورت است که بعد از بازکردن درب توسط کاربر , درب به صورت خودکار و با سرعتی متعادل و نرم و روان بسته خواهد شد و از آنجایی که درب های دستی همیشه بازکردن آن توسط کاربر انجام میشود و این بستن درب است که معمولا فراموش میشود و یا به درستی انجام نمیگیرد.

سیستم های کشویی نیمه اتوماتیک با کارکرد اتوماتیک خود این مشکلات را برطرف میکند و همواره مانع از ورود هوا و گرد و غبار جلوگیری میشود