انواع درب اتوماتیک اسلاییدینگ |‌ درب اتوماتیک | درب شیشه ای | فریم شیشه | درب شیشه ای اتوماتیک آسان باز سیستم | درب اتوماتیک ا

انواع درب اتوماتیک اسلاییدینگ

انواع درب اتوماتیک اسلاییدینگ :

آسان باز سیستم تولید کننده انواع درب های اتوماتیک شیشه ای در ایران  ( آدرس تلگرام ما برای مشاهده نمونه فعالیت ها )

 

درب اتوماتیک ( دو لنگه لت ثابت و دو لنگه لت متحرک )  :

در این نوع درب اتوماتیک شیشه ای  تمام درب به چهار قسمت تقسیم بندی می شود که دو قسمت درب به لنگه های ثابت تعلق میگیرد و دو لنگه دیگر آن به لنگه های متحرک ، به ترتیبی که لنگه های در جهت خلاف هم روی لنگه های ثابت حرکت می کنند .

 

انواع درب اتوماتیک اسلاییدینگ
انواع درب اتوماتیک اسلاییدینگ

 

درب اتوماتیک کشویی با یک لنگه شیشه متحرک و یک لنگه شیشه ثابت :

این دربها برای ورودی محل هایی که عرض دهنه مغازه از اندازه استاندارد بازشو کمتر است و به طور معمول در دهانه هایی که عرض آن حداکثر ۲۵۰ سانتی متر است ، برای محیط مناسب است . در این نوع درب های اسلایدینگ یک لنگه ی متحرک به صورت کشویی روی لنگه ثابت حرکت می کند و معمولا حدودا از  یک دوم عرض دهانه به عنوان بازشو استفاده می کنند .

انواع درب اتوماتیک اسلاییدینگ | درب اتوماتیک کشویی با یک لنگه شیشه متحرک و یک لنگه شیشه ثابت
انواع درب اتوماتیک اسلاییدینگ | درب اتوماتیک کشویی با یک لنگه شیشه متحرک و یک لنگه شیشه ثابت

 

 

درب اتوماتیک کشویی ( اسلایدینگ ) با دو لنگه متحرک و بدون لنگه ثابت :

این نوع از دربهای اتوماتیک عموما در مکانهایی قرار میگیرد و مناسب برای نصب است که لنگه ثابت محدودیت در عرض بازشو میشود و از فضا های جانبی مثل دیوار بعنوان پانل های ثابت ( به عنوان لت های ثابت درب اتوماتیک ) استفاده می شود و.دو لنگه ثابت روی فضای خالی به صورت کشویی به حرکت در می آیند تا تمام عرض دهانه که معمولا هم محدود و کوچک است  ، به عنوان بازشو قابل بهره برداری است .

| درب اتوماتیک کشویی ( اسلایدینگ ) با دو لنگه متحرک و بدون لنگه ثابت انواع درب اتوماتیک اسلاییدینگ
انواع درب اتوماتیک اسلاییدینگ | درب اتوماتیک کشویی ( اسلایدینگ ) با دو لنگه متحرک و بدون لنگه ثابت

 

 

درب اتوماتیک با یک لنگه متحرک و بدون لنگه ثابت :

این نوع درب کشویی نیز برای فضاهایی که بازشو کمتر از ۱۵۰ سانتی متر و دارای محدودیت هستند ، قابل بهره برداری می باشد ، در این نوع درب های به دلیل کم بودن فضای ورودی میتوان از دیوار به عنوان لنگه ثابت استفاده کرد و لنگه متحرک روی دیوار حرکت می کند .

انواع درب اتوماتیک اسلاییدینگ | درب اتوماتیک با یک لنگه متحرک و بدون لنگه ثابت
انواع درب اتوماتیک اسلاییدینگ | درب اتوماتیک با یک لنگه متحرک و بدون لنگه ثابت

 

مطالب مرتبط :

درب اتوماتیک اسلایدینگ 

درب اتوماتیک در ابعاد ویژه و معمولی

نکاتی در رابطه با درب اتوماتیک