انواع اپراتور درب های اتوماتیک

آسان باز سیستم

تولید کننده انواع درب های اتوماتیک و توزیع کننده انواع اپراتور

اپراتور استارک

مدل CT-803

ساخت کشور کره

موتور دانکر آلمان (63*55)

دارای قفل الکترونیکی و

باتری کارکرد .

اپراتور رکورد

ساخت کشور سوئیس

موتور سوئیس (63*55)

دارای قفل مکانیکی و

باتری کارکرد .

 

اپراتور لابل

ساخت کشور ایتالیا

مدل اِوِلوس 90

موتور دانکر آلمان (63*25)

دارای قفل مکانیکی و

باتری بکاپ .

 

 

 

اپراتور تورمکس

ساخت کشور سوئیس

موتور دانکر آلمان – – –

دارای قفل مکانیکی

باتری کارکرد .

 

 

 

 

 

اپراتور کابا

ساخت کشور سوئیس

مدل اس اِل آ

موتور دانکر آلمان (63*25)

دارای قفل مکانیکی و

باتری کارکرد . 

 

 

 

 

اپراتور سِسامو

ساخت کشور ایتالیا

 

موتور دانکر آلمان (63*25)

دارای قفل مکانیکی و

باتری کارکرد .

 

 

 

 

اپراتور بوکامو

ساخت کشور ایتالیا

مدل 150

موتور دانکر آلمان (63*25)

دارای قفل مکانیکی و

باتری کارکرد .

 

 

اپراتور بوکامو

ساخت کشور تایوان

دارای چشم مادوم و

قفل مکانیکی .