استاندارد های درب اتوماتیک | درب اتوماتیک |

استاندارد های درب اتوماتیک

استاندارد های درب اتوماتیک :

 

استاندارد چیست ؟

 

استاندارد یعنی نظم و قانون ، هرکاری که طبق اصول منظم و مرتب انجام شده باشد یا بر اسا قرار داد و نمونه های تعریف شده باشد استاندارد نامیده می شود . استاندارد باعث میشود که ما با خیال راحت ، کالا و خدمات مورد نیاز خود را تهیه کنیم و بدانیم انتخاب ما مشکلی برای ما ایجاد نمی کند . در بیشتر کشور ها سازمانی وجود دارد که بر کیفیت کالا ها نظارت دارد به نام سازمان استاندارد ، به طوریکه در حال حاظر بسیاری از مشاغل و حرفه های مختلف در دنیا ، استاندارد های مخصوص خود را شامل می شوند .

 

محور های استاندارد :

 

  1. ماهیت محصولات

  2. امور مدیریتی

  3. ارزیابی و انطباق

  4. مسئولیت های اجتماعی

 

سطح کاربری استاندارد ها :

 

  • سطح کار خانه ای : توسط کارخانه برای همان واحد تدوین می گردد

  • سطح جامعه یا شرکتی : بوسیله شرکتها یا یک جامعه تعیین و تدوین می شود

  • سطح ملی : موسسه استاندارد کشور ها مسئول تدوین آن می باشد

  • سطح منطقه ای : توسط کشور های عضو یک پیمان منطقه ای مانند استاندارد های اروپا تعیین میشود

  • استاندارد های بین المللی : به منظور قابلیت استفاده در سطح بین المللی تهیه می شود

 

نمونه استاندارد های معتبر در کشور :

 

 

مطالب مرتبط :