درب اتوماتیک و استفاده از آن

درب اتوماتیک و استفاده از آن

درب اتوماتیک و استفاده از آن

درب اتوماتیک و استفاده از آن :

خلاصه ای از درب اتوماتیک شیشه ای ، درب های اتوماتیک یکی از درب هایی است که هر کس توانایی عبور از درب اتوماتیک را دارد، افراد معمولی ، بزرگسالان ، کودکان و … . به همین دلیل است که این درب ها به سرعت همه گیر شده و در بیشتر قسمت های شهر این درب اتوماتیک ها را مشاهده می کنیم .درب اتوماتیک و استفاده از آن | درب اتوماتیک | درب شیشه ای | اسفاده از درب اتوماتیک | آسان باز سیستم تولید کننده انواع دبر های اتوماتیک شیشه ای و کرکره اتوماتیک

 

درب اتوماتیک و استفاده از آن | درب اتوماتیک | درب شیشه ای | اسفاده از درب اتوماتیک
درب اتوماتیک و استفاده از آن | درب اتوماتیک | درب شیشه ای | اسفاده از درب اتوماتیک

امکانات درب اتوماتیک :

۱-درب اتوماتیک به طور خودکار با فشار نور ( کشیدن ) در موقعیت کامل باز می شود .

۲-درب بعد از برداشتن دست ريال برای کاربرانی که دارای صندلی چرخدار است ، درب باز می شود ،

۳- هنگامی که باز کردن درب دشوار است ، میتوان آن را با یک سوئیچ فعال ساز قعال کرد .

۴- در یک شکست قدرت ، درب را میتوان به راحتی باز کرد و سپس به طور خودکار درب بسته می شود .

۵-کنترل کننده اپراتوری است در درب های اتوماتیک که باعث عملکرد مناسب این درب ها میشود.

مطالب مرتبط :

مسکلات درب های اتوماتیک

درب اتوماتیک ضد گلوله

درب اتوماتیک