درب اتوماتیک شیشه ای بانک

درب اتوماتیک شیشه ای بانک

درب اتوماتیک شیشه ای بانک

درب اتوماتیک شیشه ای بانک :

 

 

آسان باز سیستم ، تولید کننده انواع درب های اتوماتیک و فریم شیشه .

 

نمونه برخی از فعالیت های آسان باز سیستم برای بانک ها :

 

 

انواع درب های اتوماتیک عبارت است از :

 

  • درب اتوماتیک شیشه ای اسلایدینگ

  • درب اتوماتیک شیشه ای نیم گرد

  • درب اتوماتیک شیشه ای تمام گرد ( ریولوینگ )

  • درب اتوماتیک شیشه ای مثلثی

  • درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی

  • درب اتوماتیک شیشه ای لولایی ( سوئینگ )

درب اتوماتیک پارکینگی :

 

  • درب اتوماتیک لولایی ( جک )

  • درب اتوماتیک کرکرهی برقی

  • درب اتوماتیک زیر سقفی ( سکشنال )

  • درب اتوماتیک کشویی ( جک ریلی )

 

 

مطالب مرتبط :