تولید درب اوماتیک و فریم شیشه

تولید درب اوماتیک و فریم شیشه

تولید درب اوماتیک و فریم شیشه

تولید درب اوماتیک و فریم شیشه :

 

( خلاصه ای بد فعالیت های درب اتوماتیک.  استارک )

آسان باز سیستم بزرگ ترین تولید کننده درب اتوماتیک و فریم شیشه در ایران است که با سابقه بیش از ۱۴ سال کار در تولید انواع درب های اتوماتیک و فریم شیشه ( فروش سالانه بیش از ۵۰۰۰ ) دهنه درب اتوماتیک در سال های مختلف در ایران .

 

 

آسان باز سیستم بزرگ ترین تولید کننده انوع درب های اتوماتیک در ایران. که این درب ها عبارتند از :

  • درب اتوماتیک شیشه ای اسلایدینگ
  • درب اتوماتیک شیشه ای نیم گرد
  • درب اتوماتیک شیشه ای تمام گرد ( ریولوینگ )
  • درب اتوماتیک شیشه ای مثلثی
  • درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی
  • درب اتوماتیک شیشه ای لولایی ( سوئینگ )

 

آسان باز سیستم تولید کننده انواع فریم شیشه در ایران :

 

 

فریم شیشه - تولید کننده انواع فریم شیشه - شیشه سکوریت - تولید کننده درب اتوماتیک - درب - درب اتوماتی آسان باز سیستم ک
فریم شیشه – تولید کننده انواع فریم شیشه – شیشه سکوریت – تولید کننده درب اتوماتیک – درب – درب اتوماتی آسان باز سیستم ک
فریم شیشه - تولید کننده انواع فریم شیشه - شیشه سکوریت - تولید کننده درب اتوماتیک - درب - درب اتوماتیک
فریم شیشه – تولید کننده انواع فریم شیشه – شیشه سکوریت – تولید کننده درب اتوماتیک – درب – درب اتوماتیک
فریم شیشه - شیشه - تولید کننده انواع فریم شیشه - شیشه سکوریت - تولید کننده درب اتوماتیک - درب - درب اتوماتیک
فریم شیشه – شیشه – تولید کننده انواع فریم شیشه – شیشه سکوریت – تولید کننده درب اتوماتیک – درب – درب اتوماتیک

 

 

مطالب مرتبط :