انواع اپراتور ها

<b/>انواع اپراتور ها <b>

انواع اپراتور درب های اتوماتیک

آسان باز سیستم

تولید کننده انواع درب های اتوماتیک و توزیع کننده انواع اپراتور

اپراتور استارک

مدل CT-803

ساخت کشور کره

موتور دانکر آلمان (۶۳*۵۵)

دارای قفل الکترونیکی و

باتری کارکرد .

اپراتور رکورد

ساخت کشور سوئیس

موتور سوئیس (۶۳*۵۵)

دارای قفل مکانیکی و

باتری کارکرد .

 

اپراتور لابل

ساخت کشور ایتالیا

مدل اِوِلوس ۹۰

موتور دانکر آلمان (۶۳*۲۵)

دارای قفل مکانیکی و

باتری بکاپ .

 

 

 

اپراتور تورمکس

ساخت کشور سوئیس

موتور دانکر آلمان – – –

دارای قفل مکانیکی

باتری کارکرد .

 

 

 

 

 

اپراتور کابا

ساخت کشور سوئیس

مدل اس اِل آ

موتور دانکر آلمان (۶۳*۲۵)

دارای قفل مکانیکی و

باتری کارکرد . 

 

 

 

 

اپراتور سِسامو

ساخت کشور ایتالیا

 

موتور دانکر آلمان (۶۳*۲۵)

دارای قفل مکانیکی و

باتری کارکرد .

 

 

 

 

اپراتور بوکامو

ساخت کشور ایتالیا

مدل ۱۵۰

موتور دانکر آلمان (۶۳*۲۵)

دارای قفل مکانیکی و

باتری کارکرد .

 

 

اپراتور بوکامو

ساخت کشور تایوان

دارای چشم مادوم و

قفل مکانیکی .